Privacy- en cookiebeleid

Publicatiedatum: 8 januari 2024

Bij VRT, DPG Media en Play Media vinden jouw privacy uiterst belangrijk en nemen we de verwachtingen van onze kijkers, lezers, luisteraars en surfers ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacy- en cookiebeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, welke cookies we plaatsen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn. We raden je aan om dit privacy- en cookiebeleid grondig door te nemen. 

Wanneer is dit privacy- en cookiebeleid van toepassing?

Dit privacy- en cookiebeleid is enkel van toepassing op gegevens die worden verzameld voor de organisatie van de Kastaars!, onder andere op de website www.kastaars.be, www.dekastaars.be en/of stemmen.kastaars.be.

Over de Kastaars! 

De Kastaars! worden georganiseerd in samenwerking met VRT, DPG Media en Play Media. Volgende entiteiten zijn daarom gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens: 

 • Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel.
 • DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Play Media NV, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde.

Welke gegevens verzamelen we? 

Als je naar de website surft, de liveshow van de Kastaars! komt, je stem uitbrengt, deelneemt aan de wedstrijd of op een andere manier met De Kastaars in contact komt, dan kunnen we de volgende soorten gegevens verzamelen: 

 • Identificatie-, contact- en betalingsgegevens. Gegevens zoals je naam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en betalingsgegevens.
 • Gegevens over je apparaat. Gegevens over je apparaat zoals browser type, besturingssysteem, versie, merk, etc. Omtrent het gebruik van cookies kan je meer informatie vinden onder het topic “Cookies”.  
 • Communicatievoorkeuren. Gegevens omtrent je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou (bv. via e-mail).  
 • Wedstrijdgegevens. Gegevens die je opgeeft bij een deelname aan een wedstrijd zoals antwoorden op wedstrijdvragen of andere specifieke informatie die je aan ons bezorgt.
 • Enquêtes. Gegevens die je vrijwillig opgeeft wanneer je deelneemt aan een marktonderzoek, survey of een vragenlijst invult.
 • Andere gegevens die je zelf meedeelt. Gegevens die we verzamelen wanneer je ons zelf contacteert (bv. via e-mail) of wanneer je een stem uitbrengt. 

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

We verwerken je persoonsgegevens hoofdzakelijk om de Kastaars! te organiseren, het contract met jou uit te voeren, met je te communiceren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Hiervoor maken we steeds gebruik van een toepasselijke wettelijke basis. Afhankelijk van de aard en het doel van de verwerking kan dit de overeenkomst zijn die we met jou afsluiten, een wettelijke plicht of ons gerechtvaardigd belang (bv. om onze diensten te promoten of om fraude te verhinderen). Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van voornoemde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet gebruiken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • De Kastaars! organiseren. We verzamelen je gegevens om de Kastaars! te organiseren. Dit omvat alle gegevens die we nodig hebben om jouw stem te registeren of de liveshow te organiseren (zoals het opsturen van tickets).
 • Communiceren met jou. Om je bv. via e-mail noodzakelijke informatie te verschaffen, om je om feedback te vragen of om de Kastaars! te promoten. Voor bepaalde communicatie kan je je niet afmelden omdat het noodzakelijk is dat je deze ontvangt. Voor alle andere communicatie, zoals nieuwsbrieven, kan je je wel steeds afmelden. 
 • Je wedstrijddeelname registreren. Om je deelname aan een wedstrijd te registreren, statistieken bij te houden en om je een prijs toe te sturen wanneer je wint.
 • Misbruik en fraudepreventie. Om illegale of vermoedelijk illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven. 
 • Naleven van wet- en regelgeving. Om te voldoen aan wet- en regelgeving waar we onderhevig aan zijn en het (laten) uitvoeren van audits en controles. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht worden om informatie bekend te maken aan bepaalde overheidsinstellingen zoals de politie, het gerecht of de hulpdiensten. 
 • Studies, testen en statistieken bijhouden. Om anonieme, geaggregeerde gegevens bij te houden om intern en extern te kunnen rapporteren over de Kastaars!. 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

DPG Media verkoopt je persoonsgegevens niet en staat derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor aanwijzing of toestemming geeft. Concreet kunnen we je gegevens met volgende partijen delen: 

 • Dienstverleners. We kunnen gebruik maken van derde partijen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te ondersteunen bij het leveren van onze producten of diensten. Het is daarbij mogelijk dat deze dienstverleners toegang hebben tot je persoonsgegevens. In ieder geval staan wij hen enkel toe om deze gegevens volgens onze instructies te verwerken en is het hen niet toegelaten om ze voor andere of hun eigen doeleinden aan te wenden. 
 • Overige. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken, om fraude op te merken, te voorkomen of anderszins aan te pakken of om onze rechten en eigendommen te beschermen. Als er voldoende juridische grondslag voor is, dan kunnen we je gegevens delen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen of in geval van zakelijk overdrachten zoals reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen. 

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Jouw rechten

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Daarom kan je onder toepassing van de privacywetgeving jegens ons je recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing uitoefenen. Verder beschik je ook over het recht op beperking, overdraagbaarheid en bezwaar (tegen direct marketing). Al deze rechten kan je uitoefenen door ons te contacteren via hallo@vrt.be

Als je voor een bepaald gebruik van je gegevens toestemming hebt gegeven, dan heb je het recht om die steeds opnieuw in te trekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden.

Sommige van de voornoemde rechten zijn niet absoluut. Zo kunnen we in bepaalde gevallen niet voldoen aan je verzoek tot verwijdering omdat we bv. wettelijk verplicht zijn om die gegevens bij te houden of deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies en gelijkaardige technologieën

Onze websites en communicaties kunnen gebruikmaken van cookies en gelijkaardige technologieën zoals pixels.

Er bestaan verschillende types cookies die elk gebruikt worden voor een bepaald doel of specifieke functionaliteit. Op www.kastaars.be, www.dekastaars.be en/of stemmen.kastaars.be gebruiken we enkel cookies om de website te laten functioneren (“functionele cookies”). Zonder deze cookies kunnen onze websites niet op een behoorlijke manier werken. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat er een optimale beeld-, video- en schermweergave is op je apparaat of ons toelaten om misbruik en fraude op te sporen. De informatie die in cookies opgenomen is, kan in bepaalde gevallen een persoonsgegeven in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) uitmaken. De verwerking daarvan gebeurt steeds op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

Hoe lang een cookie wordt bijgehouden, verschilt per cookie. Even ter verduidelijking, er zijn twee soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies (“sessie cookies”): dit zijn cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra je je browser of app afsluit;
 • Permanente cookies (“persistent cookies”): deze cookies blijven gestockeerd op je apparaat tot hun bewaartermijn overschreden wordt of tot je ze zelf actief van je apparaat wist.

Verder verschillen cookies ook op vlak van wie ze plaatst: 

 • Eerste partij cookies (“first party cookies”): dit zijn cookies die worden geplaatst door het domein van de site zelf. Enkel wij hebben toegang tot de informatie die in de cookie is opgenomen.
 • Derde partij cookies (“third party cookies”): dit zijn cookies die worden geplaatst door een derde partij, dus niet door ons. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn.

Een lijst van alle cookies die door DPG Media gebruikt worden, kan je hieronder terugvinden:

Je kan er in elke browser voor kiezen om alle cookies die reeds op je computer staan te verwijderen. Let er wel op dat je deze instellingen voor elke browser op elk toestel dat je gebruikt apart moet aanpassen. Als je ervoor kiest om in je browser geen enkele soort cookies meer toe te laten, inclusief functionele cookies, kan dit een negatieve impact hebben op de werking van onze websites.

Hieronder vind je terug hoe je cookies van je browser kan verwijderen:

 • Google Chrome: hoe je reeds geplaatste cookies kan verwijderen en hoe je nieuwe cookies kan weigeren staat hier beschreven (web & mobiel).
 • Firefox/Mozilla: hoe je reeds geplaatste cookies kan verwijderen kan je hier terugvinden (web). Informatie omtrent het weigeren van nieuwe cookies staat hier beschreven (web). Voor mobiel neem je best hier een kijkje.
 • Safari: hoe je reeds geplaatste cookies kan verwijderen en hoe je nieuwe cookies kan weigeren staat hier beschreven (web). Voor mobiel kan je dit hier terugvinden.
 • Internet Explorer: hoe je reeds geplaatste cookies kan verwijderen en hoe je nieuwe cookies kan weigeren staat hier beschreven.
 • Opera: Hoe je reeds geplaatste cookies kan verwijderen en hoe je nieuwe cookies kan weigeren staat hier beschreven.

Doen we aan geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Neen. De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. We doet niet aan dit soort besluitvorming.

Heb je nog vragen?

In geval van vragen over dit privacy- en cookiebeleid, kan je per e-mail (hallo@vrt.be) contact met ons opnemen. 

We zullen af en toe dit privacy- en cookiebeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Bij ingrijpende wijzigingen, zullen we je op de hoogte brengen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.